Ukategorisert

Bildetittel eller tittelbilde?

MK2 – Markedskommunikasjon – ord og bilde

15.10.2014 Kl 10:15-11:45

Kompetansemål uke 41-43:
D
røfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon

Mål:

  • Elevene skal øve seg på samarbeid
  • Elevene skal forstå sammenhengen mellom tittel og bilde i avis-sjangeren
  • Elevene skal kunne gjøre opp noen tanker om forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon i sammensatte tekster


Elevforutsetninger:

Det kreves ingen forkunnskap.

Rammefaktorer:
Ferdig printet og oppdelte bilder og titler (10-15?) i 4 eksemplarer
Skitt til å feste bildene på veggen
En presentasjon med fasit
Premie – twist-pose

Innhold:
Vi skal se på hva skjer når tekst mangler bilde, eller bilde mangler tekst.
Trenger vi begge deler? Og kan tekst gi en ny mening til bildet, og motsatt?

Arbeidsmetode:
Lagkonkuranse: (samarbeid/visualisering)
Alle sitter i ring i klassen. En liten intro til temaet ord-bilde.
Elevene deles i grupper ved å telle 1-2-3-4
Elevene får hvert sitt hjørne, med hver sin konvolutt med bilder og titler, samt skitt til å henge opp. Bildene og titlene er delt.
Gruppene får 15 minutter til å samarbeide om å sette sammen de bildene og titlene som passer sammen.
Etterpå får de 5 minutter på å velge ut en kombinasjon de syns er bra, og en de syns er dårlig, og finner eksempler på hvorfor.
Klassen samles, og alle får si sine tanker, noe som ender i setninger på tavlen om hva som fremmer eller hemmer kommunikasjonen i de aktuelle avissakene.
Fasiten gjennomgåes og en vinner kåres.

Vurdering:

Avslutning:
Læreren oppsummerer i dialog med elevene:
Hva har dere lært av denne øvelsen?
På hvilken måte kan tekst til bilder fremheve kommunikasjonen?

På hvilken måte kan tekst til bilder hemme kommunikasjonen?
(komme med innspill)

Hvilke virkemidler kan en bruke for å fremheve kommunikasjon?
(humor, nye opplysninger, oppsiktsvekkende, ordspill, sensasjonelt)

Elevene blir ikke vurdert

2mk Bildetittel eller tittelbilde – lagkonkurranse – fasit

Reklame